Rozwód z orzeczeniem o winie - wszystko, co musisz wiedzieć

Dodano: 26 października 2022; Rozprawy rozwodowe są niezbędne dla orzeczenia przez sędziego rozwodu małżonków, których związek formalny zakończył się poprzez trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Orzeczenie o winie jest w tym przypadku jedną z opcji, uwarunkowaną szeregiem formalności.

Kiedy należy wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie?

Pozew o rozwód jest dokumentem, składanym w biurze podawczym sądu w celu uruchomienia przewodu sądowego. W praktyce oznacza to, że wniosek o rozwód wszczyna proces sądowy, skutkujący wydaniem orzeczenia o rozwodzie. Pozew o rozwód powinien określać, czy wnioskuje się o ustalenie winy jednego ze współmałżonków, obojga lub bez orzekania o winie. Złożenie wniosku o rozwód jest więc ważnym momentem, a jego treść warunkuje przebieg procesu oraz konsekwencje wydanej decyzji sędziego. Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie należy złożyć w sytuacji, gdy powodem trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego jest wina jednego ze współmałżonków. Najczęściej dotyczy ona przemocy fizycznej bądź psychicznej, zdrady, uzależnień od substancji odurzających. 

 

Orzeczenie o winie - rozwód po wielu rozprawach

Rozwód z orzeczeniem o winie następuje w wyniku przeprowadzonych rozpraw, podczas których konieczne jest szczegółowe określenie zaistniałej sytuacji oraz potwierdzenie winy współmałżonka, wobec którego ma zostać orzeczona wina rozpadu małżeństwa. Jako, że wina rozpadu związku małżeńskiego w świetle prawa powinna zaistnieć podczas trwania małżeństwa, czyli przed rozpadem pożycia, konieczne jest zgromadzenie dowodów, potwierdzających zaistniałą sytuację w konkretnym czasie. Aby sąd mógł orzec o winie podczas decyzji o rozwodzie niezbędne jest przeprowadzenie czynności, związanych z ustaleniem faktycznych okoliczności ustania pożycia. Oprócz zaświadczeń lekarskich, zeznań świadków lub wynajętego w tym celu detektywa, może zaistnieć konieczność skorzystania z opinii biegłych. Te czynności wpływają na wydłużenie czasu procesu sądowego. Na rozwód z orzeczeniem o winie trzeba czekać dłużej niż w przypadku postepowania, kończącego się wydaniem decyzji rozwodowej bez orzeczenia.

 

Czy rozwód z orzeczeniem o winie to większy koszt procesu?

Rozwód bez orzekania o winie jest minimalizacją kosztów i czasu trwania procesu. Przy orzekaniu o winie konieczne jest zgromadzenie materiału dowodowego, które może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Wynajęcie detektywa, opłaty sądowe za proces z udziałem biegłych-te elementy mogą wpływać na ostateczny koszt procesu. Przy rozwodzie z orzeczeniem o winie, będącym często procesem bardziej skomplikowanym, stresującym potrzebna jest obecność adwokata, który spaja prawne aspekty i swoją obecnością tworzy wsparcie dla stron postępowania. Jest to jednak kolejny wydatek, związany z rozwodem. W celu sprawnego przebiegu postępowania oraz minimalizacji stresu warto skorzystać z pomocy adwokata, który dzięki doświadczeniu w sprawach rozwodowych podpowie, jak zminimalizować czas postępowania, jak przygotować się do rozprawy, jak przeprowadzić podział majątku oraz jakie dokumenty będą konieczne, by sprawnie przeprowadzić postępowanie. 

 

Gdzie złożyć wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka?

Wniosek o rozwód (pozew) składa się w sądzie rejonowym, właściwym ostatniemu, wspólnemu miejscu zamieszkania małżonków pod warunkiem, że jedno z nich nadal zamieszkuje w tym obrębie. Jeśli osoby rozwodzące się zamieszkują w innych gminach, pozew o rozwód składa się w biurze podawczym właściwego wydziału, przynależnego do sądu rejonowego w miejscu zamieszkania pozwanego. 

Rozwód z orzeczeniem o winie trwa dłużej, często wiąże się z wyższymi kosztami postępowania. Poza oficjalnym potwierdzeniem winy małżonka i uzyskaniem poczucia sprawiedliwości, efektem rozwodu z orzekaniem mogą być alimenty dla małżonka, który w wyniku rozwodu będzie narażony na znaczne pogorszenie statusu materialnego oraz uniknięcie konieczności płacenia alimentów byłemu małżonkowi, z którego winy doszło do rozwodu.