Odnawialne źródła energii – stan na 2022

Dodano: 18 listopada 2022; Chociaż rok 2022 nie dobiegł jeszcze końca, zgodnie z przewidywaniami udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski stale rośnie. Wystarczy przyjrzeć się sytuacji z lipca 2021 roku i porównać wynik z analogicznym okresem roku poprzedniego, aby dostrzec przede wszystkim rosnącą rolę instalacji fotowoltaicznych. Jak wygląda obecnie struktura OZE w Polsce?

Już 34,8% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł

W lipcu 2022 roku łączna moc zainstalowanych wszystkich źródeł energii w naszym kraju sięgała 58,4 GW. Chociaż wciąż dominują źródła konwencjonalne, przede wszystkim węgiel kamienny i węgiel brunatny, należy zauważyć, że za 20,3 GW odpowiadały odnawialne źródła energii – fotowoltaika, biomasa, biogaz, wiatr i elektrownie wodne. Oznacza to udział OZE w mocy zainstalowanej sięgający 34,8%.

 

Fotowoltaika na pierwszym miejscu

Łączna moc zainstalowana pochodząca z OZE w lipcu 2021 roku wynosiła 14,5 GW, zatem wzrost do poziomu 20,3 GW to aż 39,7%.  Za rozwój odnawialnych źródeł energii z pewnością odpowiada fotowoltaika. Wzrost mocy zainstalowanej w tym sektorze rok do roku sięgnął aż 87,6% z poziomu 5 643,9 megawatów do 10 586,2 megawatów.

Tym samym fotowoltaika znalazła się na pierwszym miejscu w strukturze odnawialnych źródeł energii, wyprzedzając energetykę wiatrową, której moc zainstalowana w lipcu 2022 roku wyniosła 7 521 megawatów. Na dalszych miejscach plasują się elektrownie wodne, biomasa i biogaz, ale ich udział w energetycznym miksie jest dość skromny w porównaniu do fotowoltaiki, elektrowni wiatrowych, a tym bardziej konwencjonalnych źródeł energii.

 

Nie tylko prosumenci

Obecnie za energię elektryczną z fotowoltaiki dostarczaną do sieci dystrybucyjnej w większości odpowiadają prosumenci, jednak na terenie naszego kraju wciąż powstają również duże farmy słoneczne. Kolejne planowane inwestycje to szansa na zarobek właścicieli ziemi rolnej, bo dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne stanowi opłacalną inwestycję, przynoszącą pewny dochód przez co najmniej 29 lat bez konieczności ponoszenia kosztów.