Nowy sprzęt i oprogramowanie dla 11 szkół

Dodano: 13 lipca 2022; Zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia zajęć z robotyki i programowania – 144 stanowiska, a także wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK to główne założenia projektu, który zrealizuje gmina Góra Kalwaria. Pomogą fundusze europejskie.

Do 11 szkół podstawowych trafi taki sprzęt jak: monitory interaktywne, klocki do robotyki, tablice interaktywne czy komputery przenośne. Ze wsparcia skorzysta ponad 2,3 tys. uczniów i ponad 390 nauczycieli. W tej grupie będą także uczniowie z niepełnosprawnościami. Projekt ma charakter innowacyjny.

Przygotowane zostaną materiały dydaktyczne pt: „Metody aktywizujące w pracy z uczniem z wykorzystaniem zestawów do robotyki i programowania, dla każdego z dwóch poziomów nauczania”.

Nowo zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć edukacyjnych w formie stacjonarnej, w nauce hybrydowej oraz w formule zdalnej. Zwiększą się możliwości prowadzenia zajęć z dostępem do ciekawych pomocy dydaktycznych, dzięki czemu poprawi się atrakcyjność lekcji.
Dodaj swój komentarz

Imię (pseudonim):

Treść:

Komentarze (2)

Kasia

Data: 13 lipca 2022, 12:15 a kto pomógł w pozyskaniu tych dobroci - czy to Pan Dyrektor ZOPO?

Jan

Data: 18 lipca 2022, 18:54 Kiedy i do których szkół?