Nowa perspektywa – nowe fundusze

Dodano: 24 maja 2023; Materiał promocyjny Ruszyła kolejna perspektywa finansowania unijnego – „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027”. Jak dzięki nim może zmienić się Mazowsze? Kiedy i na jakie działania można składać wnioski?


News will be here

Jest o co powalczyć. W obecnej perspektywie unijnej 16 województw otrzyma na rozwój łącznie 153 mld zł. W ich dyspozycji będzie aż 44% środków objętych Umową Partnerstwa.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, środki z UE to ogromne wsparcie. – Województwo mazowieckie jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem w Polsce. To także zasługa środków unijnych. Ich efekty zauważamy na każdym kroku – podsumowuje marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Ile dla Mazowsza?

Łączna wartość całego programu regionalnego Mazowsza to 2,1 mld euro, czyli około 10 mld zł. Jak zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk, oprócz dynamicznego rozwoju, Mazowsze charakteryzuję się też dużymi różnicami. – Środki unijne służą ich zmniejszaniu. To ogromne pieniądze, które będą wspierać rozwój potencjału gospodarczego i społecznego w każdym powiecie i gminie.

Niwelowaniu różnic wewnętrznych w rozwoju województwa ma służyć wprowadzony podział statystyczny Mazowsza, dzięki któremu będzie ono „widziane” w nowej perspektywie jako dwa regiony: lepiej rozwinięty Warszawski stołeczny i słabiej rozwinięty Mazowiecki regionalny. To do tego ostatniego trafi 76% funduszy unijnych przeznaczonych dla całego województwa mazowieckiego. Pozwoli to zwiększyć szanse na równomierny rozwój regionu, ale też skorzystać słabiej rozwiniętej części województwa z dodatkowych środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027.

„Mapa” dla funduszy

Pierwsze konkursy o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027” już się rozpoczęły.

Główne priorytety to innowacyjność gospodarki, zielona gospodarka, włączenie społeczne i integracja – mówi dr Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim. – Prawie 15% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone będzie na wspieranie innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej Mazowsza, a ponad 30% na zielony rozwój województwa. Jeśli chodzi o zakres wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus obejmie on rynek pracy, edukację dzieci, młodzieży i dorosłych, włączenie społeczne, usługi społeczne i zdrowotne. Najwięcej środków, bo około 37% całej alokacji EFS+ zostanie przeznaczone na działania związane z aktywną integracją, rozwojem usług społecznych i zdrowotnych – wymienia.

Skąd wziąć informacje?

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027” można pobrać ze strony www.funduszedlamazowsza.eu.

Informacji udzielają eksperci Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w siedzibie MJWPU w Warszawie oraz punktów informacyjnych w Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Radomiu i Ostrołęce.

Na posiedzeniu sejmikowej komisji ds. strategii rozwoju omawialiśmy prace nad projektem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021–2027. Określi ona zakres interwencji dla regionu Warszawskiego stołecznego. Mam nadzieję, że gminy wchodzące w jego skład nie ucierpią ze względu na niski 50-proc. poziom dofinansowania projektów z funduszy UE i uzyskają wsparcie z poziomu krajowego i regionalnego – podsumowuje Izabela Ziątek, przewodnicząca sejmikowej Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego.

Wnioskowy „rozkład jazdy”

O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in.: przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, instytuty naukowo-badawcze, szkoły wyższe. Za ogłaszanie konkursów odpowiadają Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

II kwartał
- kontrola jakości powietrza;
- gospodarka odpadami;
- wsparcie przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej;
- aktywizacja zawodowa kobiet;
- rozwój usług dla mieszkańców w ramach społeczności lokalnych;

III kwartał
- zarządzanie inteligentnymi sieciami wodociągowymi;
- usuwanie miejsc nielegalnego składowania odpadów;
- wprowadzanie telepracy;
- fundusze dla szkół na rozwój kluczowych kompetencji uczniów;
- kształcenie dorosłych;
- aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

IV kwartał  
- dofinansowanie tworzenia infrastruktury społecznej;
- budowa i przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych;
- ograniczanie skutków suszy przez retencjonowanie wód opadowych;
- ochrona różnorodności biologicznej i parków krajobrazowych;
- dofinansowanie innowacyjnych projektów biznesowych;
- rozwój usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży
- wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.