Jakie koszty ponosi franczyzobiorca?

Dodano: 22 lutego 2023; Koszty franczyzy to jedna z podstawowych kwestii analizowanych przez przedsiębiorców, którzy mają świadomość tego, co to jest franczyza i decydują się na podjęcie działalności gospodarczej w tej formie.


News will be here

Dokładna analiza prognozowanych wydatków i skonfrontowanie ich z przychodami pozwoli na zbadanie opłacalności franczyzy, do której się przystępuje.

Opłaty za przystąpienie do franczyzy

Każdy franczyzobiorca, który wie, co to jest franczyza, i świadomie otwiera jej sklep, musi się liczyć z pewnymi kosztami początkowymi. Mogą one wynosić od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Zanim podejmie się decyzję o rozpoczęciu działalności w ramach franczyzy, należy sprawdzić, za co płaci się na start. Przykładowo, we franczyzie Żabka trzeba ponieść na początek koszt zaledwie około 5 tysięcy złotych. W tej kwocie znajduje się m.in. zakup kasy fiskalnej, wykup koncesji na sprzedaż alkoholu oraz zakup ewentualnych towarów regionalnych na pierwsze dni sprzedaży ).

Koszty bieżące franczyzy

Osobną kategorią kosztów są te bieżące, które ponosi się co miesiąc. Wśród nich znajdują się m.in. opłaty za media i najem lokalu, wynagrodzenia, ZUS, podatki oraz wszelkiego rodzaju opłaty bankowe i licencyjne. W wielu sieciach, w części z nich (jak np. w najmie i niektórych mediach) partycypuje franczyzodawca, dlatego nie trzeba się martwić o to, że będą one wysokie, jeśli postawi się na właściwą franczyzę.

Opłaty za korzystanie z franczyzy

Przedsiębiorcy, którzy wiedzą, co to jest franczyza, są świadomi tego, że konieczne jest w jej przypadku ponoszenie bieżącej opłaty franczyzowej. To koszt korzystania z praw do własności intelektualnej franczyzodawcy, jego znaku towarowego oraz know-how (czyli sprawdzonej koncepcji działalności). W zależności od sieci i tego, co dany sklep lub punkt usługowy oferuje, wysokość tej opłaty może wynosić od kilku do kilkudziesięciu procent obrotów. Wszelkie informacje na ten temat znajdują się w umowie franczyzowej, z którą warto dokładnie zapoznać się przed jej podpisaniem.

Franczyza a przychody

Po analizie kosztów franczyzy, w ramach biznesplanu należy sprawdzić opłacalność franczyzy, biorąc pod uwagę jej przychody. Skąd czerpać wiedzę na ten temat? Wiele sieci franczyzowych publikuje okresowe dane pochodzące od franczyzobiorców. Ich porównanie pozwala na podjęcie decyzji, do której franczyzy warto przystąpić. Wysokie przychody zapewnia m.in. franczyza Żabka. Zgodnie z najnowszym badaniem wykonanym za II kwartał 2022 r. ponad 77% jej franczyzobiorców deklarowało przychody miesięczne w wysokości co najmniej 22 tys. złotych. (Biorąc pod uwagę powierzchnię takich sklepów, to wysoka wartość, często nieosiągalna dla innych sieci franczyzowych). To tylko niektóre z mocnych stron tej franczyzy.