Bezpieczeństwo w pierwszej kolejności – jak budować ściany chroniące przed ryzykiem pożaru?

Dodano: 29 listopada 2022; Przy budowie domu podejmowanych jest wiele ważnych decyzji dotyczących projektu budynku czy też doboru odpowiednich materiałów konstrukcyjnych. Na każdym etapie inwestycji należy zwracać szczególną uwagę, aby obiekt zapewniał bezpieczeństwo przyszłym domownikom. Jednym z kryteriów wyboru materiałów murowych jest ich niepalność, a więc odporność na działanie ognia i wysokiej temperatury.

Ze względów bezpieczeństwa materiały ścienne nie powinny, w sytuacji pożaru powodować zadymienia, ani wydzielać żadnych szkodliwych substancji. Z czego warto wznosić ściany aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego?

Bezpieczeństwo pożarowe jednym z najważniejszych wymagań

Na rynku krajowym dostępny jest szeroki wybór różnego rodzaju materiałów murowych, cechujących się różnorodnymi parametrami fizycznymi. Jednym z istotnych parametrów, analizowanych podczas podejmowania decyzji zakupowych powinno być zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Ochrona pożarowa, to zabezpieczenie zarówno przed ryzykiem rozprzestrzeniania się ognia w obiekcie, jak i przed przeniesieniem się go na sąsiednie zabudowania.

Minimalna klasa odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych w różnego rodzaju obiektach jest sprecyzowana w Warunkach Technicznych. Oznacza to wymóg stosowania takich materiałów, by wznoszone z nich poszczególne elementy konstrukcyjne spełniały co najmniej minimalne, prawne wymagania w zakresie odporności ogniowej. Powinny być tak zaprojektowane i wykonane, by w przypadku pożaru (przynajmniej przez z góry określony czas) gwarantowały zachowanie wymaganych kryteriów ognioodporności.

Podstawowe wymagania dla konstrukcji murowych

Elementy murowe można klasyfikować na podstawie zapisów normy PN-EN 1996-1-2:2010 „Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych, Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe”.

Klasyfikacja odporności ogniowej jest wyrażona w minutach, gdzie zgodnie z normą PN-EN 13501-2:2016-07 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej” funkcję nośności ogniowej określa R, a funkcje wydzielające określane są przez I (izolacyjność ogniowa), E (szczelność ogniowa).

Kryterium R uznaje się za spełnione, jeśli funkcja nośna przegrody zostaje zachowana przez wymagany czas oddziaływania pożaru. Kryterium I, jeśli średni przyrost temperatury na całej nienagrzewanej powierzchni został ograniczony do 140 K, a maksymalny przyrost nie przekracza 180 K. Kryterium E, jeśli zapobieżono przenikaniu płomieni i gorących gazów.

 

Dla ścian nośnych maksymalne kryterium określone w normie to zachowanie funkcji REI przez co najmniej 4 godziny działania ognia – REI 240. Dla betonu komórkowego klasa odporności ogniowej REI 240 osiągana jest dla ścian o szerokościach 150 mm i szerszych (dla dowolnej gęstości objętościowej).